Information till medlemmarna 191002

Ny entreprenör för fastighetsskötsel och städning

Styrelsen genomförde tidigare under året en offertrunda där vi bjöd in några av de företag som är verksamma i branschen att lämna en offert för skötseln av våra markytor utomhus och gemensamma ytor inomhus. Efter granskning av offerterna har styrelsen beslutat att fortsättningsvis ge uppdraget till Martin Sollander AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget för föreningarna Slören 1 och Länsen 3. Uppdraget gäller från 1 november 2019.

Gemensamma utrymmen på vindarna

Vindarna är nu städade från diverse saker som samlats där på senare år. Det är inte OK att ställa saker utanför det egna förrådet. Det här är viktigt att alla respekterar detta bl a för att underlätta städningen i gångarna på vinden.

Miljöboden som avstjälpningsplats   

I Miljöboden får endast läggas det som finns angivet på respektive kärl i boden. På senare tid har det dumpats diverse saker på golvet och det är inte tillåtet.

Våra parkeringsplatser

Efterfrågan på våra parkeringsplatser är stor. Tilldelningen sker i den turordning som finns i den kölista som ligger på vår hemsida. Vid tilldelning av en plats är det inte alla gånger möjligt att få den som ligger nära den egna lägenheten. Därför vädjar vi till alla som tilldelas en plats att visa hänsyn till andra medlemmars önskemål – att via byten- få möjlighet till en plats som ligger i närheten av bostaden.

Styrelsens ordförande

Något förslag på ny ordförande kunde ej presenteras på föreningsstämman i våras. Eftersom föreningen enligt lag är tvingade att ha en formell ordförande har Arne Sällström tagit på sig den rollen i avvaktan på att en ny kandidat kan presenteras.

Information till medlemmarna 190412

  • Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas måndagen den 20 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före stämman.

  • Trädgårdsgruppen har planerat städdag för Slören 2´s medlemmar torsdagen den 9 maj kl 16:00.

  • Sist men inte minst, Slören 2 behöver fler intresserade till Trädgårdsgruppen!! Anmäl dig till Eva Holmgren, mobil 070-226 13 92

Styrelsen Slören 2

Installationen har startat

2018-09-18

Telia Trippel Play – Installationen har nu startat. Telia har börjat på Ankargatan 21 och fortsätter sedan med Regattagatn 1, 3, 5 och Ankargatan 23, 25.

Lars-Göran och Ulla från styrelsen hälsade Jimmy och Robert välkomna.

TV, Bredband och telefoni.

Slören 2 har tecknat avtal med Telia för TV, Bredband och telefoni. Efter sommaren byter vi alltså TV leverantör och alla lägenheter får dessutom tillgång till Internet genom Telias bredband. I avtalet ingår också digital telefoni för de som så önskar.

Allt arbete skall ske i september-oktober och skall vara klart och fungera från den 1 november.
Du kan läsa mer information om kommande steg i bifogad fil. I den finns också den blankett som vi ber dig fylla i och lämna till Lars-Göran Larsson i postfacket på Regattagatan 1.

Slören 2 – Telia Trippel Play information Augusti 2018_08-23 till medlemmarna

 

Våra portar

Som ni har märkt har vi problem med våra portar. Mark har varit här för att åtgärda felet men inte lyckats. Vi har därför engagerat två snickare som kommer hit för att undersöka och åtgärda våra problem. Eftersom de har semester en vecka till får vi vänta till vecka 32.

Årsstämma

Årsstämman.

Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas torsdagen den 17 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till Ulla Eriksson senast den 8 maj

Styrelsen vill önska alla en riktigt

GOD JUL

och samtidigt berätta att inga hyreshöjningar planeras för 2018 eftersom föreningens ekonomi är god.

 

Bilparkering

Styrelsen vill uppmana alla att se till att inga bilar parkeras på vår gård. Utryckningsfordon måste ha fri passage. Det är naturligtvis tillåtet att köra in bilen för att lasta i och ur vid förråden.

Glad Midsommar

Glad Midsommar och en skön sommar
önskar styrelsen

  • Vi hoppas på en varm och härlig sommar så att vi kan njuta av vår fina gård! För att om möjligt få den ännu finare behöver Slören 2 fler intresserade till Trädgårdsgruppen!!
    Kontakta Eva Holmgren 0702-26 13 92.
  • Styrelsen har beslutat att undersöka marknaden för en alternativ lösning för föreningens TV-utbud. Är du kunnig/intresserad att vara delaktig i detta arbete?
    Kontakta Lars-Göran Larsson 0706- 87 73 91