Information till medlemmarna December 2012

Första ljuset är tänt och den första snön har landat och julen står för dörren. Här kommer lite information om det som hänt och händer under hösten/vintern.

* Brandsyn genomförd där ett påpekande finns om att saker inte får förvaras i gångar/våningsplan eller andra utrymmen som kan försvåra utrymning eller underlätta spridning av brand.

* Information för hur man förvarar samt får förvara brandfarliga vätskor i hemmiljö finns i pärmen i tvättstugan eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
www.msb.se

* Som ett led i att öka brandskyddet får alla medlemmar en egen designad brandfilt som kan användas för att begränsa skada eller snabbt släcka mindre brand.

* Föreningens hemsida kommer att uppgraderas under 2013

* Ny gunghäst i lekparken

* Taket på förrådet på gården har fått samma beklädnad som det stora förrådet

* Soprumsdörr, karm, vägg samt dörren till återvinningen renoveras

* Den stora vattenskadan i barnvagnsrummet Regattagatan 5 är under åtgärd

* Söker frivilliga trädgårdsintresserade som vill hjälpa till med div. på gården

* Tack Gun för de fina blommorna i soprummen
Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År