Information till medlemmarna juni 2013

Sommar, Sommar, Sommar….

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

• Vid föreningens års möte beslutades att godkänna budgetförslaget att sänkta avgifterna från den 1 juli 2013. Sänkningen är möjlig tack vare att vi kan utnyttja det förmånliga ränteläget som i nuläget gäller för föreningens lån med rörlig ränta.

• En uppdaterad lista med de nya avgifterna finns att se här. För de som inte har tillgång till internet finns en  lägenhetsförteckning uppsatt i tvättstugan.

• Avgifterna för er som utnyttjar autogirot kommer att justeras enligt den uppdaterade förteckningen.

• Föreningen söker frivilliga som är trädgårdsintresserade och som vill hjälpa till med div. på gården.

• Föreningens hemsida är nu uppdaterad och kommer att förses med lite sommarbilder inom kort

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!