Information till medlemmarna september 2013

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

• Föreningen fyller i höst 15 år och detta bör firas och det planeras en gårdsträff 6 oktober kl. 15.00 så boka detta datum. Tag chansen och träffa din granne på gården. Mer information om detta kommer.

• Häckar och planteringar kommer under hösten att klippas och rensas. Träden efter Ankargatan kommer att beskäras.

• Dammlister kommer att monteras under hösten i de lägenheter på Regattagatan som missades i samband med fönstermålningen. Information om tidpunkt kommer senare.

• Då cykelrummen är fulla uppmanas alla att om möjligt ta bort cykel som inte används.

• Föreningen söker frivilliga som är trädgårdsintresserade att ingå i trädgårdsgruppen för att hjälpa till med div. på gården.