Föreningsstämma Slören2

Kallelse

Föreningsstämma Slören 2

Plats Viksängskyrkan/Arken
Tid Tisdag 13 maj kl.19.00

Innan årsmötet:
Telia informerar om erbjudande för bredband/telefoni/TV.
Välkomna
Styrelsen