Information till medlemmarna oktober 2014

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

  • Gårdsgruppen under ledning av Anita Meyner har gjort ett mycket bra arbete. Under sommaren och hösten har de vårdat alla våra planteringar, häckar, träd m.m och där behov funnits uppgraderat med nya fina växter.
  • En översyn och uppgradering av underhållsplanen är gjord/pågår.
  • Byte av serviceleverantör för våra hissar pågår och ny leverantör tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.
  • Problem med avloppsrör hörnet Regattagatan åtgärdat och utredning om orsaken pågår.
  • Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under hösten för utredning och beslut av åtgärd till våren 2015.
  • Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)
  • Påminner om att man bara får kasta det som finns beskrivet på planscherna i miljöutrymmet. Exempel inga kartonger för 55 tums TV eller annat skrymmande som skall lämnas till återbruket.
  • Lekplatsens utformning har ändrats efter beslut på föreningens årsstämma.
  • Diskussionerna för byte av föreningens bredband, TV och telefoni har varit vilande då inget bra alternativ finns.Styrelsen