Arkiv för December 2014

Information till medlemmarna December 2014

Här kommer en glad nyhet och information om vad som händer och sker.

Avgiftssänkning från 1 januari 2015
* Det extremt låga ränteläget som råder på marknaden påverkar våra räntekostnader mycket positivt för de lån som löper med rörlig ränta. Prognoserna från Riksbanken är att räntenivåerna tidigast kommer att ändras under senare delen av 2016. Med detta som grund har styrelsen beslutat att sänka avgifterna från 1 januari 2015. Sänkningen blir i genomsnitt 5 % och alla medlemmar kommer att erhålla en specifikation om vilka avgifter som gäller för respektive lägenhet.

* Du som har autogiro behöver inte göra någonting då Arne reglerar detta.

* Från årsskiftet kommer vid försäljning en överlåtelseavgift på 1500 kronor att införas och betalas av säljaren.

* Även i år kommer det att finnas möjlighet att låna sparkar för turer. Kontakta Lars-Göran Larsson Regattagatan 1. Telefonnummer finner du i varje trappa.

* Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och nya leverantören Schindler tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.

* Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under vintern för utredning och beslut av åtgärd våren 2015

* Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. Lite sent TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)

Styrelsen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR