Kallelse

Föreningsstämma Slören 2

Plats Viksängskyrkan/Arken
Tid Tisdag 19 maj kl.19.00

Välkomna
Styrelsen

www.sloren2.net