Information till medlemmarna December 2015

Här kommer glada nyheter och information om vad som händer och sker.

 Avgiftssänkning från 1 januari 2016.

Det extremt låga ränteläget väntas kvarstå även under 2016 enligt Riksbankens prognoser.
Våra räntekostnader kommer då att bli lägre än under innevarande år.
Vi har i budgeten för 2016 tagit höjd för ökade avskrivningar för bl a byte av fönstren och byggnationen av parkeringsplatserna vid Ankargatan 21.
Styrelsen ser inte några andra ökade kostnader som kan påverka vår ekonomi under 2016.

Med detta som grund har vi beslutat att sänka avgiften med 5% från 1 januari 2016. 

De nya avgifterna som gäller för respektive lägenhet framgår av specifikation under fliken Avtal

För de medlemmar som betalar avgiften via Autogiro kommer den nya avgiften att justeras från rsskiftet.

Fönsterprojektet är i hamn och vi har skrivit ett avtal med Windoor och en provinstallation är gjord på fönstret till vår tvättstuga. Arbetet beräknas starta någon gång under februari.

Nya styrenheter för motorvärmare installerade. Bruksanvisning under luckan.

Arbetet med att få bort häxringarna utanför Regattagatan 1 har påbörjats och fortsätter under våren.

För att underlätta den kommande snöröjningen behöver vi parkera i rutan och nära gatan så att plogen kommer fram på trottoaren.

 Styrelsen passar på att önska alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR