Kallelse

Föreningsstämma Slören 2

Plats: Viksängskyrkan/Arken
Tid: Tisdag 10 maj 2016 kl.19.00

Årsredovisning samt revisionsberättelsen utsändes separat.

Välkomna

Styrelsen