Arkiv för March 2017

Information till medlemmarna mars 2017

  • Årsstämman.
    Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas tisdagen den 16 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 1 månad före stämman.
  • Soprummet.
    Vi måste hjälpas åt att hålla ordning i soprummet! Det är viktigt att sortera avfall i rätt kärl. Styrelsen har satt in extra lådor för glödlampor och batterier. Se till att inget annat hamnar i dessa. Sopor som inte hör hemma i vårt soprum ska lämnas vid Återbruket!
  • Rastning av hundar.
    Styrelsen vill uppmana alla att INTE rasta sina hundar på vår gård. Vi vill väl alla ha fina planteringar och rena gräsmattor.