Arkiv för April 2019

Information till medlemmarna 190412

  • Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas måndagen den 20 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före stämman.

  • Trädgårdsgruppen har planerat städdag för Slören 2´s medlemmar torsdagen den 9 maj kl 16:00.

  • Sist men inte minst, Slören 2 behöver fler intresserade till Trädgårdsgruppen!! Anmäl dig till Eva Holmgren, mobil 070-226 13 92

Styrelsen Slören 2