Information till medlemmarna 191002

Ny entreprenör för fastighetsskötsel och städning

Styrelsen genomförde tidigare under året en offertrunda där vi bjöd in några av de företag som är verksamma i branschen att lämna en offert för skötseln av våra markytor utomhus och gemensamma ytor inomhus. Efter granskning av offerterna har styrelsen beslutat att fortsättningsvis ge uppdraget till Martin Sollander AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget för föreningarna Slören 1 och Länsen 3. Uppdraget gäller från 1 november 2019.

Gemensamma utrymmen på vindarna

Vindarna är nu städade från diverse saker som samlats där på senare år. Det är inte OK att ställa saker utanför det egna förrådet. Det här är viktigt att alla respekterar detta bl a för att underlätta städningen i gångarna på vinden.

Miljöboden som avstjälpningsplats   

I Miljöboden får endast läggas det som finns angivet på respektive kärl i boden. På senare tid har det dumpats diverse saker på golvet och det är inte tillåtet.

Våra parkeringsplatser

Efterfrågan på våra parkeringsplatser är stor. Tilldelningen sker i den turordning som finns i den kölista som ligger på vår hemsida. Vid tilldelning av en plats är det inte alla gånger möjligt att få den som ligger nära den egna lägenheten. Därför vädjar vi till alla som tilldelas en plats att visa hänsyn till andra medlemmars önskemål – att via byten- få möjlighet till en plats som ligger i närheten av bostaden.

Styrelsens ordförande

Något förslag på ny ordförande kunde ej presenteras på föreningsstämman i våras. Eftersom föreningen enligt lag är tvingade att ha en formell ordförande har Arne Sällström tagit på sig den rollen i avvaktan på att en ny kandidat kan presenteras.