Gott Nytt 2021!

Gott Nytt 2021!

Ett mycket annorlunda år har nått sitt slut, ett år då vi kämpat med social distansering för att försöka undvika att smittas av covid-19. Även om mycket varit annorlunda så har arbetet i Brf Slören 2 rullat på någorlunda normalt. Vi blev tvungna att skjuta på årsstämman men i oktober lyckades vi till slut hålla den. Där avgick Ulla Eriksson ur styrelsen efter flera års engagerat arbete (Tack Ulla!!!) och vi fick välkomna in Annica Mejstedt (ordinarie) och Peter Brännström (suppleant).

Vid styrelsens senaste sammanträde gick vi bl a igenom budgetförslaget för 2021 och baserat på detta förslag beslutade styrelsen om oförändrad avgift, detta med reservation för eventuella oförutsedda händelser under året. Uppstår något under året som dramatiskt förändrar de ekonomiska förutsättningarna måste styrelsen självklart agera.

Föreningens Underhållsplan indikerar inte några större behov av underhåll under 2021 utan löpande åtgärdas det som eventuellt uppstår. En av de frågor styrelsen arbetar med är möjlighet att erbjuda plats för laddning av elbilar och laddhybrider, när styrelsen landat i ett konkret förslag återkommer vi med ytterligare information.

Vi slutar där vi började med att tillönska dig ett Gott Nytt 2021!

Styrelsen för Brf Slören 2

Peter Jonasson, ordförande