Author Archives: admin

Information till medlemmarna september 2013

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

• Föreningen fyller i höst 15 år och detta bör firas och det planeras en gårdsträff 6 oktober kl. 15.00 så boka detta datum. Tag chansen och träffa din granne på gården. Mer information om detta kommer.

• Häckar och planteringar kommer under hösten att klippas och rensas. Träden efter Ankargatan kommer att beskäras.

• Dammlister kommer att monteras under hösten i de lägenheter på Regattagatan som missades i samband med fönstermålningen. Information om tidpunkt kommer senare.

• Då cykelrummen är fulla uppmanas alla att om möjligt ta bort cykel som inte används.

• Föreningen söker frivilliga som är trädgårdsintresserade att ingå i trädgårdsgruppen för att hjälpa till med div. på gården.

Information till medlemmarna juni 2013

Sommar, Sommar, Sommar….

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

• Vid föreningens års möte beslutades att godkänna budgetförslaget att sänkta avgifterna från den 1 juli 2013. Sänkningen är möjlig tack vare att vi kan utnyttja det förmånliga ränteläget som i nuläget gäller för föreningens lån med rörlig ränta.

• En uppdaterad lista med de nya avgifterna finns att se här. För de som inte har tillgång till internet finns en  lägenhetsförteckning uppsatt i tvättstugan.

• Avgifterna för er som utnyttjar autogirot kommer att justeras enligt den uppdaterade förteckningen.

• Föreningen söker frivilliga som är trädgårdsintresserade och som vill hjälpa till med div. på gården.

• Föreningens hemsida är nu uppdaterad och kommer att förses med lite sommarbilder inom kort

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

Information till medlemmarna December 2012

Första ljuset är tänt och den första snön har landat och julen står för dörren. Här kommer lite information om det som hänt och händer under hösten/vintern.

* Brandsyn genomförd där ett påpekande finns om att saker inte får förvaras i gångar/våningsplan eller andra utrymmen som kan försvåra utrymning eller underlätta spridning av brand.

* Information för hur man förvarar samt får förvara brandfarliga vätskor i hemmiljö finns i pärmen i tvättstugan eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
www.msb.se

* Som ett led i att öka brandskyddet får alla medlemmar en egen designad brandfilt som kan användas för att begränsa skada eller snabbt släcka mindre brand.

* Föreningens hemsida kommer att uppgraderas under 2013

* Ny gunghäst i lekparken

* Taket på förrådet på gården har fått samma beklädnad som det stora förrådet

* Soprumsdörr, karm, vägg samt dörren till återvinningen renoveras

* Den stora vattenskadan i barnvagnsrummet Regattagatan 5 är under åtgärd

* Söker frivilliga trädgårdsintresserade som vill hjälpa till med div. på gården

* Tack Gun för de fina blommorna i soprummen
Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År