Author Archives: Slören 2

Information till medlemmarna December 2015

Här kommer glada nyheter och information om vad som händer och sker.

 Avgiftssänkning från 1 januari 2016.

Det extremt låga ränteläget väntas kvarstå även under 2016 enligt Riksbankens prognoser.
Våra räntekostnader kommer då att bli lägre än under innevarande år.
Vi har i budgeten för 2016 tagit höjd för ökade avskrivningar för bl a byte av fönstren och byggnationen av parkeringsplatserna vid Ankargatan 21.
Styrelsen ser inte några andra ökade kostnader som kan påverka vår ekonomi under 2016.

Med detta som grund har vi beslutat att sänka avgiften med 5% från 1 januari 2016. 

De nya avgifterna som gäller för respektive lägenhet framgår av specifikation under fliken Avtal

För de medlemmar som betalar avgiften via Autogiro kommer den nya avgiften att justeras från rsskiftet.

Fönsterprojektet är i hamn och vi har skrivit ett avtal med Windoor och en provinstallation är gjord på fönstret till vår tvättstuga. Arbetet beräknas starta någon gång under februari.

Nya styrenheter för motorvärmare installerade. Bruksanvisning under luckan.

Arbetet med att få bort häxringarna utanför Regattagatan 1 har påbörjats och fortsätter under våren.

För att underlätta den kommande snöröjningen behöver vi parkera i rutan och nära gatan så att plogen kommer fram på trottoaren.

 Styrelsen passar på att önska alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nya P-platser, Slören 2

Nya motorvärmare finns nu på alla P-platser. För varje enhet finns en bra instruktion för hur de fungerar på insidan.

Håll inne + tills det slutat blinka. Knappa sedan in avresetid.
Snabbstart för 30 min omgående värmning. Håll inne både + och – tills det blinkar. Tidigare inställd tid finns kvar

Nycklar hanteras av Jan Östlund, Regattagatan 3.

Avgiften höjs från 1 november enligt tidigare beslut till 300 kr/månad för alla P-platser

Som alla sett så är arbetet med med våra nya p-platser klart. Nedan finns de lyckliga.
Plats nummer ett är plats längst upp mot Slören1 osv.
Var och en får själv fixa byte av plats.
Kontrakt för plats kommer att delges efter 1 november då alla har funnit sin plats.

Kölista, parkering
1. 2013-09-01 / A41:32 Agneta Gelin
2. 2013-10-30 / A32:22 Margit Nilsson
3. 2013-11-01 / B31:41 Niklas Bussert
4. 2014-01-21 / A32:13 Seth Gustavsson
5. 2014-02-18 / A 31:12 Lillemor Aldrin
6. 2014-05-20 / B 31:31 Kerstin Stark
7. 2014-05-30 / B 31:32 Peder Karlsson

Städdag 11 oktober 14.30

Kom ut och träffa dina grannar så städar vi och fixar till lite inför vintern.

Vi behöver ta bort spindelväv, olja in bänkarna, rengöra lamporna, tvättning av gemensamma dörrar, mm..

Grillen tänds och alla bjuds på korv. Ta med egen dryck.

Välkomna

 

Extra föreningsstämma Brf. Slören 2

Extra föreningsstämma Brf. Slören 2

Plats: Restaurang Öster Mälarstrand

Tid: 31 augusti kl. 18.00

Underhållskostnaderna för våra fönster har kostat och kommer att kosta mycket pengar i framtiden. Med detta som bakgrund har styrelsen tittat på ett alternativ till att fortsätta att underhålla de befintliga fönstren och välja en lösning där vi ersätter de vi har idag.

Det alternativ vi fastnat för är en lösning där den yttre fönsterbågen ersätts med en ny båge i aluminium. Utöver detta kommer hela fönsterkarmen att kläs in i aluminium.Totalt handlar det om att vi byter ut 940 fönster (lufter) och då är även fönstren i trapphusen inkluderade.

Information om tekniska detaljer, kostnader för fönsterbytet och finansiering av projektet, kommer att lämnas under mötet.

Har du inte möjlighet att komma till extrastämman får du gärna kontakta någon i styrelsen som kan svara på dina frågor.

Välkomna!

Viktigt!!!! Anmälan om att du kommer vill vi ha senast 26 augusti. Lägg lapp i slörens brevlåda Ankargatan 25 (8676) om du kommer.

Kallelse

Föreningsstämma Slören 2

Plats Viksängskyrkan/Arken
Tid Tisdag 19 maj kl.19.00

Välkomna
Styrelsen

www.sloren2.net

Information till medlemmarna mars 2015

Här kommer nyheter och information om vad som händer och sker.

·             Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och den nya leverantören Schindler tog över från årsskiftet. Påminner om att felanmälan för hiss skall i första hand göras till någon i styrelsen. Kontaktinformation finner du i trapphuset eller på vår hemsida.

·             Arbetet med att inventera och planera för åtgärder av våra fönster pågår.

·             Under året införs parkeringsavgift för parkering i området och information om detta går att finna på kommunens hemsida. Styrelsen har fått frågan om vi kan utöka våra egna parkeringsplatser. Arbetet pågår med att utreda möjligheterna samt kostnader för detta och presenteras på kommande årsmöte 19 maj.

·             Motioner till årsstämman önskas senast 8 maj.

·             Föreningens årsstämma kommer att äga rum 19 maj kl. 19.00–21.00 i Viksängskyrkans lokal Arken.

·             Brandmyndigheterna gör regelbundet brandsyn av vår fastighet. I brandsynen ingår att kontrollera att det finns något material i våra uppgångar samt utanför det egna förrådet. Styrelsen är personligt skyldiga att detta följs och vi uppmanar alla i föreningen att tänka på detta.

En ny detaljplan Dnr 2014/107 för Öster Mälarstrand går att finna på kommunens hemsida och länk på vår hemsida.

http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Dp1820Planuppdrag.pdf

Information till medlemmarna December 2014

Här kommer en glad nyhet och information om vad som händer och sker.

Avgiftssänkning från 1 januari 2015
* Det extremt låga ränteläget som råder på marknaden påverkar våra räntekostnader mycket positivt för de lån som löper med rörlig ränta. Prognoserna från Riksbanken är att räntenivåerna tidigast kommer att ändras under senare delen av 2016. Med detta som grund har styrelsen beslutat att sänka avgifterna från 1 januari 2015. Sänkningen blir i genomsnitt 5 % och alla medlemmar kommer att erhålla en specifikation om vilka avgifter som gäller för respektive lägenhet.

* Du som har autogiro behöver inte göra någonting då Arne reglerar detta.

* Från årsskiftet kommer vid försäljning en överlåtelseavgift på 1500 kronor att införas och betalas av säljaren.

* Även i år kommer det att finnas möjlighet att låna sparkar för turer. Kontakta Lars-Göran Larsson Regattagatan 1. Telefonnummer finner du i varje trappa.

* Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och nya leverantören Schindler tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.

* Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under vintern för utredning och beslut av åtgärd våren 2015

* Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. Lite sent TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)

Styrelsen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Information till medlemmarna oktober 2014

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

  • Gårdsgruppen under ledning av Anita Meyner har gjort ett mycket bra arbete. Under sommaren och hösten har de vårdat alla våra planteringar, häckar, träd m.m och där behov funnits uppgraderat med nya fina växter.
  • En översyn och uppgradering av underhållsplanen är gjord/pågår.
  • Byte av serviceleverantör för våra hissar pågår och ny leverantör tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.
  • Problem med avloppsrör hörnet Regattagatan åtgärdat och utredning om orsaken pågår.
  • Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under hösten för utredning och beslut av åtgärd till våren 2015.
  • Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)
  • Påminner om att man bara får kasta det som finns beskrivet på planscherna i miljöutrymmet. Exempel inga kartonger för 55 tums TV eller annat skrymmande som skall lämnas till återbruket.
  • Lekplatsens utformning har ändrats efter beslut på föreningens årsstämma.
  • Diskussionerna för byte av föreningens bredband, TV och telefoni har varit vilande då inget bra alternativ finns.Styrelsen

Städdag Söndag 25 maj kl. 15.00

Vi möts vid grundet inne på gården för lite instruktioner och avslutar med sedavanlig korvgrillning. Var och en tar med sig egen dryck.

Tag chansen och träffa dina grannar på gården

 

Välkomna