Kontaktinformation

Praktisk information till bostadsrättsföreningens
medlemmar

Vart vänder jag mig Få hjälp/Ansvar Telefon
Styrelsen brf Slören 2
Arne Sällström kassör 0767-892757
Ulla Eriksson sekreterare 0730-800146
Eva Holmgren trädgårdsansvarig  070-2261392
Sebastian Hallenstam Säkerhetsansvarig  0705-813531
Peter Jonasson ledamot 070-2075746
Catrine Stenback suppleant 070-5594901
Kontakta föreningen via mail sloren2@outlook.com
Utelåst?

Utryckningskostnad betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Firma Certego
har tillgång till huvudnyckel
020-24 00 00

Problem med hissarna 
Kontakta Sebastian,  Arne,
Certifierad Hisservice
Schindler AB 020-313333
Problem med ytterdörrar, lås, samt nycklar.
Kontakta i första hand Sebastian Hallenstam 0705-813531