Information till medlemmarna November 2016

Nu är de maskiner i tvättstugan som krånglat utbytta. I tvättstugan står en ny tvättmaskin och en ny torktumlare av märket Miele. Det ligger användarinstruktioner på varje maskin.

Styrelsen vill påminna alla boenden i Slören 2 om att stänga av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när de inte används. Vid en eventuell vattenskada är det mycket viktigt för att det inte ska bli diskussioner om hemförsäkringen täcker skadan eller inte.

Jan Östlund påminner också om att inga föremål får förvaras utanför vindsförråden.

Information till medlemmarna September 2016

  • Broschyren över Slören 2 har uppdaterats. Den finns nu på vår hemsida. Du kommer också att få ett exemplar i din postlåda.

  • Vi har fått en ny rabatt vid Regattagatan 1. I början av september planterades lavendel, praktspirea och en rödbladig smällspirea och inom de närmaste veckorna kommer Mark att fylla på med lökväxter. Så i vår har Slören 2 ytterligare en rabatt att glädjas åt.

  • De maskiner i tvättstugan som krånglar ska bytas ut snarast. Styrelsen har begärt in en offert.

  • Vårt fönsterprojekt är nu helt avslutat.

  • För att göra en förändring av uteplats måste en beskrivning med skiss lämnas till styrelsen för bedömning. Förutsättningarna för eventuella ändringar är olika beroende på läget för t ex framkomlighet för gräsklippning och insyn hos grannar.

  • Sist men inte minst, Slören 2 behöver fler intresserade till Trädgårdsgruppen!! Anmäl dig till Anita Meyner, mobil 076-2210366

Kallelse

Föreningsstämma Slören 2

Plats: Viksängskyrkan/Arken
Tid: Tisdag 10 maj 2016 kl.19.00

Årsredovisning samt revisionsberättelsen utsändes separat.

Välkomna

Styrelsen

Viktig information från Styrelsen 2016-01-27

Vecka 8 startar utbytet av alla våra fönster.
Man planerera att börja med Regattagatan 1,3,5 och fortsätter sedan runt gården. Hela arbetet beräknas vara klart senast vecka 17

länk till  Tidplan

 Ni kommer att bli informerade någon dag i förväg innan utbytet startar i din lägenhet och på vilket sätt ni behöver plocka undan så att montörerna kommer fram till era fönster.

När montaget startar
 – måste det vara bortplockat runt alla fönster
 – huvudnyckel kommer att användas
 – beräknad tid ca 0,5 till 1 dag per lägenhet

Om Ni avser att vara bortrest under någon del av perioden utbytet sker se till att någon bekant kan se till att montörerna har tillgång till Er lägenhet.

Om de ej kommer att kunna komma in kan det innebära att föreningen får bekosta utbytet likväl om det ej är undanplockat som föreskrivits.

Om så blir fallet kommer denna kostnad att debiteras aktuell lägenhetsinnehavaren.

För vindsförråden och andra berörda förråd gäller samma.

Frågor eller funderingar hör av er till någon i styrelsen.

Information till medlemmarna December 2015

Här kommer glada nyheter och information om vad som händer och sker.

 Avgiftssänkning från 1 januari 2016.

Det extremt låga ränteläget väntas kvarstå även under 2016 enligt Riksbankens prognoser.
Våra räntekostnader kommer då att bli lägre än under innevarande år.
Vi har i budgeten för 2016 tagit höjd för ökade avskrivningar för bl a byte av fönstren och byggnationen av parkeringsplatserna vid Ankargatan 21.
Styrelsen ser inte några andra ökade kostnader som kan påverka vår ekonomi under 2016.

Med detta som grund har vi beslutat att sänka avgiften med 5% från 1 januari 2016. 

De nya avgifterna som gäller för respektive lägenhet framgår av specifikation under fliken Avtal

För de medlemmar som betalar avgiften via Autogiro kommer den nya avgiften att justeras från rsskiftet.

Fönsterprojektet är i hamn och vi har skrivit ett avtal med Windoor och en provinstallation är gjord på fönstret till vår tvättstuga. Arbetet beräknas starta någon gång under februari.

Nya styrenheter för motorvärmare installerade. Bruksanvisning under luckan.

Arbetet med att få bort häxringarna utanför Regattagatan 1 har påbörjats och fortsätter under våren.

För att underlätta den kommande snöröjningen behöver vi parkera i rutan och nära gatan så att plogen kommer fram på trottoaren.

 Styrelsen passar på att önska alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nya P-platser, Slören 2

Nya motorvärmare finns nu på alla P-platser. För varje enhet finns en bra instruktion för hur de fungerar på insidan.

Håll inne + tills det slutat blinka. Knappa sedan in avresetid.
Snabbstart för 30 min omgående värmning. Håll inne både + och – tills det blinkar. Tidigare inställd tid finns kvar

Nycklar hanteras av Jan Östlund, Regattagatan 3.

Avgiften höjs från 1 november enligt tidigare beslut till 300 kr/månad för alla P-platser

Som alla sett så är arbetet med med våra nya p-platser klart. Nedan finns de lyckliga.
Plats nummer ett är plats längst upp mot Slören1 osv.
Var och en får själv fixa byte av plats.
Kontrakt för plats kommer att delges efter 1 november då alla har funnit sin plats.

Kölista, parkering
1. 2013-09-01 / A41:32 Agneta Gelin
2. 2013-10-30 / A32:22 Margit Nilsson
3. 2013-11-01 / B31:41 Niklas Bussert
4. 2014-01-21 / A32:13 Seth Gustavsson
5. 2014-02-18 / A 31:12 Lillemor Aldrin
6. 2014-05-20 / B 31:31 Kerstin Stark
7. 2014-05-30 / B 31:32 Peder Karlsson

Städdag 11 oktober 14.30

Kom ut och träffa dina grannar så städar vi och fixar till lite inför vintern.

Vi behöver ta bort spindelväv, olja in bänkarna, rengöra lamporna, tvättning av gemensamma dörrar, mm..

Grillen tänds och alla bjuds på korv. Ta med egen dryck.

Välkomna

 

Extra föreningsstämma Brf. Slören 2

Extra föreningsstämma Brf. Slören 2

Plats: Restaurang Öster Mälarstrand

Tid: 31 augusti kl. 18.00

Underhållskostnaderna för våra fönster har kostat och kommer att kosta mycket pengar i framtiden. Med detta som bakgrund har styrelsen tittat på ett alternativ till att fortsätta att underhålla de befintliga fönstren och välja en lösning där vi ersätter de vi har idag.

Det alternativ vi fastnat för är en lösning där den yttre fönsterbågen ersätts med en ny båge i aluminium. Utöver detta kommer hela fönsterkarmen att kläs in i aluminium.Totalt handlar det om att vi byter ut 940 fönster (lufter) och då är även fönstren i trapphusen inkluderade.

Information om tekniska detaljer, kostnader för fönsterbytet och finansiering av projektet, kommer att lämnas under mötet.

Har du inte möjlighet att komma till extrastämman får du gärna kontakta någon i styrelsen som kan svara på dina frågor.

Välkomna!

Viktigt!!!! Anmälan om att du kommer vill vi ha senast 26 augusti. Lägg lapp i slörens brevlåda Ankargatan 25 (8676) om du kommer.