Arkiv för February 2014

Information till medlemmarna Februari 2014

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

* Branden på Regattagatan 3 fick ett lyckligt slut och noterbart är: Lås aldrig extralåset när man är hemma. Försvårar att bryta upp dörren. Deponera gärna nyckel för extralåset till Jourlås.

* Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)

* Problem med avloppsrör hörnet Regattagatan 1 åtgärdas.

* Gårdsgrupp har bildats och leds av Anita Meyner. Önskemål och förslag på den yttre miljön lämnas till Anita. Medlemmarna presenteras senare.

* Träden Ankargatan och inne på gården kommer att beskäras i vår.

* Påminner om att man bara får kasta det som finns beskrivet på planscherna i miljöutrymmet. Exempel inga kartonger för 55 tums TV eller annat skrymmande och som skall lämnas till återbruket.

* Sparkutflykt? Det finns 2 sparkar för vuxen och 1 för barn att låna. Vid lån ring Lars-Göran 0706-87 73 91 eller Ingmari 0705-37 55 10 för bokning. Sparkarna finns i uteförrådet på gården. Mycket Nöje.

* Lekplatsens utformning utreds efter påpekanden från den årliga besiktningen.

* Föreningens bredband, TV och telefoni utreds. Fiberanslutning och samma leverantör för ovan till lägre pris eftersträvas. Redovisas på föreningsstämman i maj.

* Föreningens årsstämma 13 maj i Viksängskyrkan och motioner lämnas senast 25 april.

www.sloren2.net