Arkiv för March 2015

Information till medlemmarna mars 2015

Här kommer nyheter och information om vad som händer och sker.

·             Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och den nya leverantören Schindler tog över från årsskiftet. Påminner om att felanmälan för hiss skall i första hand göras till någon i styrelsen. Kontaktinformation finner du i trapphuset eller på vår hemsida.

·             Arbetet med att inventera och planera för åtgärder av våra fönster pågår.

·             Under året införs parkeringsavgift för parkering i området och information om detta går att finna på kommunens hemsida. Styrelsen har fått frågan om vi kan utöka våra egna parkeringsplatser. Arbetet pågår med att utreda möjligheterna samt kostnader för detta och presenteras på kommande årsmöte 19 maj.

·             Motioner till årsstämman önskas senast 8 maj.

·             Föreningens årsstämma kommer att äga rum 19 maj kl. 19.00–21.00 i Viksängskyrkans lokal Arken.

·             Brandmyndigheterna gör regelbundet brandsyn av vår fastighet. I brandsynen ingår att kontrollera att det finns något material i våra uppgångar samt utanför det egna förrådet. Styrelsen är personligt skyldiga att detta följs och vi uppmanar alla i föreningen att tänka på detta.

En ny detaljplan Dnr 2014/107 för Öster Mälarstrand går att finna på kommunens hemsida och länk på vår hemsida.

http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Dp1820Planuppdrag.pdf