Arkiv för December 2015

Information till medlemmarna December 2015

Här kommer glada nyheter och information om vad som händer och sker.

 Avgiftssänkning från 1 januari 2016.

Det extremt låga ränteläget väntas kvarstå även under 2016 enligt Riksbankens prognoser.
Våra räntekostnader kommer då att bli lägre än under innevarande år.
Vi har i budgeten för 2016 tagit höjd för ökade avskrivningar för bl a byte av fönstren och byggnationen av parkeringsplatserna vid Ankargatan 21.
Styrelsen ser inte några andra ökade kostnader som kan påverka vår ekonomi under 2016.

Med detta som grund har vi beslutat att sänka avgiften med 5% från 1 januari 2016. 

De nya avgifterna som gäller för respektive lägenhet framgår av specifikation under fliken Avtal

För de medlemmar som betalar avgiften via Autogiro kommer den nya avgiften att justeras från rsskiftet.

Fönsterprojektet är i hamn och vi har skrivit ett avtal med Windoor och en provinstallation är gjord på fönstret till vår tvättstuga. Arbetet beräknas starta någon gång under februari.

Nya styrenheter för motorvärmare installerade. Bruksanvisning under luckan.

Arbetet med att få bort häxringarna utanför Regattagatan 1 har påbörjats och fortsätter under våren.

För att underlätta den kommande snöröjningen behöver vi parkera i rutan och nära gatan så att plogen kommer fram på trottoaren.

 Styrelsen passar på att önska alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nya P-platser, Slören 2

Nya motorvärmare finns nu på alla P-platser. För varje enhet finns en bra instruktion för hur de fungerar på insidan.

Håll inne + tills det slutat blinka. Knappa sedan in avresetid.
Snabbstart för 30 min omgående värmning. Håll inne både + och – tills det blinkar. Tidigare inställd tid finns kvar

Nycklar hanteras av Jan Östlund, Regattagatan 3.

Avgiften höjs från 1 november enligt tidigare beslut till 300 kr/månad för alla P-platser

Som alla sett så är arbetet med med våra nya p-platser klart. Nedan finns de lyckliga.
Plats nummer ett är plats längst upp mot Slören1 osv.
Var och en får själv fixa byte av plats.
Kontrakt för plats kommer att delges efter 1 november då alla har funnit sin plats.

Kölista, parkering
1. 2013-09-01 / A41:32 Agneta Gelin
2. 2013-10-30 / A32:22 Margit Nilsson
3. 2013-11-01 / B31:41 Niklas Bussert
4. 2014-01-21 / A32:13 Seth Gustavsson
5. 2014-02-18 / A 31:12 Lillemor Aldrin
6. 2014-05-20 / B 31:31 Kerstin Stark
7. 2014-05-30 / B 31:32 Peder Karlsson