Arkiv för September 2017

Bilparkering

Styrelsen vill uppmana alla att se till att inga bilar parkeras på vår gård. Utryckningsfordon måste ha fri passage. Det är naturligtvis tillåtet att köra in bilen för att lasta i och ur vid förråden.